Trang chủ > Thống kê, báo cáo > Vệ sinh, an toàn thực phẩm, môi trường năm
Default news teaser image
Báo cáo công tác môi trường năm 2020
Báo cáo số 74/BC-UBND ngày 15/12/2020 của ủy ban nhân dân xã Yang Bắc về tổng kết tình hình thực hiện công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021

Default news teaser image
Báo cáo ATTP năm 2020
Báo cáo số 07/BC-BCĐ ngày 07/12/2020 của Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP xã Yang Bắc về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2020Cơ quan: UBND xã Yang Bắc, Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc , huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 6 570 667
Email: yangbacdakpo@gialai.gov.vn