Trang chủ > Thống kê, báo cáo > Về đất đai. dân số, lao động năm
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


 

Cơ quan: UBND xã Yang Bắc, Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc , huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 6 570 667
Email: yangbacdakpo@gialai.gov.vn