Trang chủ > Thống kê, báo cáo > An toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường hàng quý
Default news teaser image
Báo cáo ATTP quý IV năm 2022
Báo cáo số 08/BC-BCĐ ngày 15/11/2022 của Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP xã Yang Bắc 

Default news teaser image
Báo cáo ATTP năm 2022
Báo cáo số 08/BC-BCĐ ngày 15/11/2022 của Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP xã Yang Bắc 

Default news teaser image
Báo cáo ATTP quý III năm 2022
Báo cáo số 07/BC-BCĐ ngày 28/9/2022 của Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP xã Yang Bắc v/v Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm Qúy III năm 2022

Default news teaser image
Báo cáo ATTP quí II năm 2022
Báo cáo số 04/BC-BCĐ ngày 10/6/2022 của Ban chỉ đạo liên ngành về an toan thực phẩm xã Yang Bắc v/v báo cáo công tác quản lý ATTP quý II năm 2022

Default news teaser image
Báo cáo ATTP 6 tháng đầu năm 2022
Báo cáo số 05/BC-BCĐ ngày 10/6/2022 của Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm xã yang Bắc v/v báo cáo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2022

Default news teaser image
Báo cáo ATTP quí I năm 2022
Báo cáo số 02/BC-BCĐ ngày 31/3/2022 của Ban chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm xã Yang Bắc v/v báo cáo công tác đảm bảo ATTP quý I năm 2022

Default news teaser image
Báo cáo ATTP năm 2021
Báo cáo số 08/BC- BCĐ ngày 15/11/2021 của Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm xã Yang Bắc về ATTP năm 2021

Default news teaser image
Báo cáo attp quí III năm 2021
Báo cáo số 07/BC-BCĐ ngày 28/9/2021 của Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP xã Yang Bắc

Default news teaser image
Báo cáo ATTP quí II năm 2021
Báo cáo số 05/BC-BCĐ ngày 10/6/2021 của Ban chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm xã Yang Bắc về Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm quý II năm 2021

Báo cáo ATTP quí I năm 2021
Báo cáo ATTP quí I năm 2021
Báo cáo số 04/BC-BCĐ ngày 20/4/2021 của Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP xã Yang Bắc về Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Quý I năm 2021

 |<  < 1 2  >  >| 


Cơ quan: UBND xã Yang Bắc, Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc , huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 6 570 667
Email: yangbacdakpo@gialai.gov.vn