Trang chủ > Thống kê, báo cáo
Default news teaser image
Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2022
Báo cáo số 104/BC-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2022 của UBND xã Yang Bắc

Default news teaser image
Báo cáo đất đai, dân số, lao động quý IV năm 2022
Báo cáo số 104/BC-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2022 của UBND xã Yang Bắc

Default news teaser image
Báo cáo đất đai, dân số, lao động năm 2022
Báo cáo số 104/BC-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2022 của UBND xã Yang Bắc

Default news teaser image
Báo cáo kinh tế - xã hội quý IV năm 2022
Báo cáo số 104/BC-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2022 của UBND xã Yang Bắc

Default news teaser image
Báo cáo ATTP quý IV năm 2022
Báo cáo số 08/BC-BCĐ ngày 15/11/2022 của Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP xã Yang Bắc 

Default news teaser image
Báo cáo ATTP năm 2022
Báo cáo số 08/BC-BCĐ ngày 15/11/2022 của Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP xã Yang Bắc 

Default news teaser image
Báo cáo đất đai, dân số, lao động quý III năm 2022
Báo cáo số 79/BC-UBND ngày 28/9/2022 của Uỷ ban nhân dân xã Yang Bắc v/v tình hình thực hiện công tác 9 tháng và nhiệm vụ công tác 03 tháng cuối năm

Default news teaser image
Báo cáo kinh tế - xã hội quý III
Báo cáo số 79/BC-UBND ngày 28/9/2022 của Uỷ ban nhân dân xã Yang Bắc v/v tình hình thực hiện công tác 9 tháng và nhiệm vụ công tác 03 tháng cuối năm

Default news teaser image
Báo cáo ATTP quý III năm 2022
Báo cáo số 07/BC-BCĐ ngày 28/9/2022 của Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP xã Yang Bắc v/v Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm Qúy III năm 2022

Default news teaser image
Báo cáo ATTP quí II năm 2022
Báo cáo số 04/BC-BCĐ ngày 10/6/2022 của Ban chỉ đạo liên ngành về an toan thực phẩm xã Yang Bắc v/v báo cáo công tác quản lý ATTP quý II năm 2022

 |<  < 1 2 3 4  >  >| 


Cơ quan: UBND xã Yang Bắc, Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc , huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 6 570 667
Email: yangbacdakpo@gialai.gov.vn