Trang chủ > Thông báo > Thông báo số 19/TB-UBND ngày 18/5/2021 của UBND xã Yang Bắc V/v treo cờ tổ quốc chào mừng 131 năm Ng

Thông báo số 19/TB-UBND ngày 18/5/2021 của UBND xã Yang Bắc V/v treo cờ tổ quốc chào mừng 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp

Ngày đăng bài: 18/05/2021
Thông báo số 19/TB-UBND ngày 18/5/2021 của UBND xã Yang Bắc V/v treo cờ tổ quốc chào mừng 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp
xem và tải văn bản tại đây


Cơ quan: UBND xã Yang Bắc, Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc , huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 6 570 667
Email: yangbacdakpo@gialai.gov.vn