Trang chủ > Thông báo > Thông báo V/v treo cờ tổ quốc chào mừng 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai

Thông báo V/v treo cờ tổ quốc chào mừng 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 15/03/2021
Thông báo số 07/TB-UBND ngày 15/3/2021 của ủy ban nhân dân xã Yang Bắc V/v treo cờ tổ quốc chào mừng 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai
Xem và tải văn bản tại đây


Cơ quan: UBND xã Yang Bắc, Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc , huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 6 570 667
Email: yangbacdakpo@gialai.gov.vn