Trang chủ > Thông báo > Thông báo V/v nghỉ Tết Dương lịch và treo cờ tổ quốc

Thông báo V/v nghỉ Tết Dương lịch và treo cờ tổ quốc

Ngày đăng bài: 30/12/2021


Cơ quan: UBND xã Yang Bắc, Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc , huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 6 570 667
Email: yangbacdakpo@gialai.gov.vn