Trang chủ > Thông báo > THÔNG BÁO V/v nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống

THÔNG BÁO V/v nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế lao động 01/5

Ngày đăng bài: 22/04/2021
THÔNG BÁO số 16/TB-UBND ngày 22/4/2021 của ủy ban nhân dân xã Yang Bắc V/v nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế lao động 01/5
XEM VÀ TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY


Cơ quan: UBND xã Yang Bắc, Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc , huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 6 570 667
Email: yangbacdakpo@gialai.gov.vn