Trang chủ > Thông báo
Khám sàng lọc chủ động phát hiện bệnh lao và lao tiềm ẩn tại cộng đ...
Khám sàng lọc chủ động phát hiện bệnh lao và lao tiềm ẩn tại cộng đồng trên địa bàn huyện Đak Pơ.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Phổi Trung ương Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ và tổ chức FIT thực hiện Dự án Sáng kiến duy trì dịch vụ chăm sóc điều trị bệnh lao trong thời kỳ dịch COVID-19 tại huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.Thông báo việc công khai kế hoạch sử dụng đất
Thông báo việc công khai kế hoạch sử dụng đất
Thông báo số 46a/TB-UBND ngày 08/9/2022 của UBND xã Yang Bắc về việc công khai kế hoạch sử dụng đất đến năm 2022 huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai có liên quan đến địa bàn xã Yang Bắc

Default news teaser image
Thông báo việc công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
Thông báo số 43a/TB-UBND ngày 16/6/2022 của UBND xã Yang Bắcvề việc công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai có liên quan đến địa bàn xã Yang Bắc

Default news teaser image
Thông báo số 19/TB-UBND ngày 18/5/2021 của UBND xã Yang Bắc V/v treo cờ tổ quốc chào mừng 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp
Thông báo số 19/TB-UBND ngày 18/5/2021 của UBND xã Yang Bắc V/v treo cờ tổ quốc chào mừng 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp

Default news teaser image
THÔNG BÁO V/v nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế lao động 01/5
THÔNG BÁO số 16/TB-UBND ngày 22/4/2021 của ủy ban nhân dân xã Yang Bắc V/v nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế lao động 01/5

Default news teaser image
Thông báo V/v treo cờ tổ quốc chào mừng 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai
Thông báo số 11/TB-UBND Ngày 22/3/2021 của ủy ban nhân dân xã Yang Bắc V/v treo cờ tổ quốc chào mừng 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Thông báo V/v treo cờ tổ quốc chào mừng 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai
Thông báo số 07/TB-UBND ngày 15/3/2021 của ủy ban nhân dân xã Yang Bắc V/v treo cờ tổ quốc chào mừng 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai

 |<  < 1 2  >  >| 


Cơ quan: UBND xã Yang Bắc, Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc , huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 6 570 667
Email: yangbacdakpo@gialai.gov.vn