Trang chủ > Quy hoạch - kế hoạch
Default news teaser image
CÁC DỰ ÁN MỜI GỌI VỐN ĐẦU TƯ
CÁC DỰ ÁN MỜI GỌI VỐN ĐẦU TƯ

 |<  < 1 2  >  >| 


Cơ quan: UBND xã Yang Bắc, Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc , huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 6 570 667
Email: yangbacdakpo@gialai.gov.vn