Trang chủ > Văn bản > Văn bản UBND
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông tư 145/2017/TT-BTC

145/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP

29/12/2027

14/02/2018

Quyết định 10/QĐ-UBND

Quyết đinh về việc thành lập các tổ Covid cộng đồng

02/10/2021

01/6/2021

Báo cáo 89/BC- UBND

Báo cáo kết quả huy động nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2021

27/07/2021

20/7/2021

Báo cáo 91/BC- UBND

Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới và ngày quốc tế đa dạng sinh học

27/07/2021

26/7/2021

Báo cáo 126/QĐ-UBND

Quyết định kiện toàn Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xã Tân An giai đoạn 2021- 2025

27/07/2021

16/7/2021

Quyết định 90/QĐ-UBND

Quyết định thành lập nhóm thường trực bảo vệ trẻ em xã Tân An

02/06/2021

10/5/2021

Quyết định 93/QĐ-NTTBVTE

Quyết định ban hành quy chế hoạt động của nhóm thường trực bảo vệ trẻ em

02/06/2021

13/5/2021

Quyết định 60/QĐ- UBND

Về việc chia các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của xã Tân An

01/06/2021

29/3/2021

Thông Báo 55/TB-UBND

Thông báo số 55/TB-UBND về việc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID -19

04/01/2021

30/12/2020

QUYẾT ĐỊNH 64/QĐ-UBND

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngừng hiệu lực năm 2019

07/02/2020

15/01/2020

 |<  < 1 - 2  >  >| 


 

Cơ quan: UBND xã Tân An
Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 832383
Email: tanan.dakpo@gialai.gov.vn
Fax: