Trang chủ > Văn bản > Văn bản UBND
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông tư 145/2017/TT-BTC

145/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP

29/12/2027

14/02/2018

Quyết định 310/QĐ-UBND

Quyết định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đường ngõ xóm thôn Tân Định, xã Tân An. Hạng mục mặt đường BTXM

28/09/2022

28/9/2022

Quyết định 311/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đường ngõ xóm thôn Tân Tụ, xã Tân An. Hạng mục mặt đường BTXM

28/09/2022

28/9/2022

Quyết định 247/QĐ-UBND

Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình đường trục thôn Tân Bình, xã Tân An. Hạng mục mặt đường BTXM

25/08/2022

25/8/2022

Quyết định 248/QĐ-UBND

Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình đường ngõ xóm thôn Tân Hiệp, xã Tân An. Hạng mục mặt đường BTXM

25/08/2022

25/8/2022

Quyết định 249/QĐ-UBND

Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình đường trục thôn Tân Hội, xã Tân An. Hạng mục mặt đường BTXM

25/08/2022

25/8/2022

Quyết định 250/QĐ-UBND

Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình đường ngõ xóm thôn Tân Lập, xã Tân An. Hạng mục mặt đường BTXM

25/08/2022

25/8/2022

Quyết định 251/QĐ-UBND

Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình đường ngõ xóm thôn Tân Phong, xã Tân An. Hạng mục mặt đường BTXM

25/08/2022

25/8/2022

Báo cáo 99/BC-UBND

Báo cáo số 99/ BC-UBND về kết quả phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa bão năm 2022

02/08/2022

02/08/2022

Quyết định 46/QĐ-UBND

Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 của UBND xã Tân An quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình kiên cố hóa công trình đường GTNT thôn Tân Hòa, xã Tân An

03/07/2022

07/3/2022

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >| 


 

Cơ quan: UBND xã Tân An
Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 832383
Email: tanan.dakpo@gialai.gov.vn
Fax: