Trang chủ > Văn bản > Văn bản HĐND
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 18/BC-UBBC

Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tân An khóa IV nhiệm kỳ 2021 2026

15/07/2021

24/5/2021

Báo cáo 21/NQ - UBBC

NQ xác nhận tư cách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

15/07/2021

07/6/2021

Báo cáo 23/BC-UBBC

Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã Tan An khóa IV, nhiệm kỳ 2021- 2026

15/07/2021

07/6/2021

NGHỊ QUYẾT 14/KNQ - HĐND

NQ PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DỰ TOÁN THU CHI NGAN SÁCH XÃ NĂM 2021

15/07/2021

05/7/2021

NGHỊ QUYẾT 13/NQ -HĐND

NQ PHE DUYỆT QUYẾT TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

15/07/2021

05/7/2021

NGHỊ QUYẾT 11/NQ - HĐND

NQ BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND XÃ TÂN AN KHÓA IV

15/07/2021

05/7/2021

NGHỊ QUYẾT 10/NQ- HĐND

NQ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND XÃ NĂM 2022

15/07/2021

05/7/2021

NGHỊ QUYẾT 09/NQ - HĐND

NQ VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM ĐẦU TIÊN

15/07/2021

05/7/2021

NGHỊ QUYẾT 08/NQ - HĐND

NQ XÁC NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ UBND KHÓA IV, 2021- 2026

15/07/2021

05/7/2021

NGHỊ QUYẾT 07/NQ - HĐND

NQ XÁC NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ PCT UBND KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021 2026

15/07/2021

05/7/2021

 |<  < 1 - 2  >  >| 


 

Cơ quan: UBND xã Tân An
Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 832383
Email: tanan.dakpo@gialai.gov.vn
Fax: