Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông tư 145/2017/TT-BTC

145/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP

29/12/2027

14/02/2018

Quyết định 310/QĐ-UBND

Quyết định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đường ngõ xóm thôn Tân Định, xã Tân An. Hạng mục mặt đường BTXM

28/09/2022

28/9/2022

Quyết định 311/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đường ngõ xóm thôn Tân Tụ, xã Tân An. Hạng mục mặt đường BTXM

28/09/2022

28/9/2022

Quyết định 250/QĐ-UBND

Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình đường ngõ xóm thôn Tân Lập, xã Tân An. Hạng mục mặt đường BTXM

25/08/2022

25/8/2022

Quyết định 247/QĐ-UBND

Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình đường trục thôn Tân Bình, xã Tân An. Hạng mục mặt đường BTXM

25/08/2022

25/8/2022

Quyết định 248/QĐ-UBND

Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình đường ngõ xóm thôn Tân Hiệp, xã Tân An. Hạng mục mặt đường BTXM

25/08/2022

25/8/2022

Quyết định 249/QĐ-UBND

Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình đường trục thôn Tân Hội, xã Tân An. Hạng mục mặt đường BTXM

25/08/2022

25/8/2022

Quyết định 251/QĐ-UBND

Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình đường ngõ xóm thôn Tân Phong, xã Tân An. Hạng mục mặt đường BTXM

25/08/2022

25/8/2022

Báo cáo 99/BC-UBND

Báo cáo số 99/ BC-UBND về kết quả phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa bão năm 2022

02/08/2022

02/08/2022

Thông báo 09/TB-HĐND

Thông báo số 09/TB-HĐND ngày 20/7/2022 về kết quả Kỳ họp thứ Tư HĐND xã Tân An khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

20/07/2022

20/7/2022

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Cơ quan: UBND xã Tân An
Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 832383
Email: tanan.dakpo@gialai.gov.vn
Fax: