Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông tư 145/2017/TT-BTC

145/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP

29/12/2027

14/02/2018

Quyết định 10/QĐ-UBND

Quyết đinh về việc thành lập các tổ Covid cộng đồng

02/10/2021

01/6/2021

Báo cáo 89/BC- UBND

Báo cáo kết quả huy động nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2021

27/07/2021

20/7/2021

Báo cáo 91/BC- UBND

Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới và ngày quốc tế đa dạng sinh học

27/07/2021

26/7/2021

Báo cáo 126/QĐ-UBND

Quyết định kiện toàn Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia xã Tân An giai đoạn 2021- 2025

27/07/2021

16/7/2021

Báo cáo 18/BC-UBBC

Báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tân An khóa IV nhiệm kỳ 2021 2026

15/07/2021

24/5/2021

Báo cáo 21/NQ - UBBC

NQ xác nhận tư cách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026

15/07/2021

07/6/2021

Báo cáo 23/BC-UBBC

Báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã Tan An khóa IV, nhiệm kỳ 2021- 2026

15/07/2021

07/6/2021

NGHỊ QUYẾT 14/KNQ - HĐND

NQ PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DỰ TOÁN THU CHI NGAN SÁCH XÃ NĂM 2021

15/07/2021

05/7/2021

NGHỊ QUYẾT 13/NQ -HĐND

NQ PHE DUYỆT QUYẾT TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

15/07/2021

05/7/2021

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4  >  >| 

Cơ quan: UBND xã Tân An
Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 832383
Email: tanan.dakpo@gialai.gov.vn
Fax: