Trang chủ > Tin tức > Nông thôn mới > Kinh nghiệm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã Tân An

Kinh nghiệm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã Tân An

Ngày đăng bài: 11/07/2019
Để hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã Tân An đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trong 19 tiêu chí, tiêu chí ( Y tế) chỉ tiêu 15.1 là khó thực hiện nhất ( tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm tế đạt từ 85% trở lên) bởi người dân chưa nhận thức rõ về chính sách và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế để được khám chữa bệnh khi đau ốm.
Tính đến cuối năm 2017, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế mới chỉ đạt 70%. Trong khi đó, theo quy định tại Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Gia Lai Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thì tỷ lệ phải đạt 85% trở lên. Trước tình hình trên, lãnh đạo UBND xã đã chủ trì phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể xã thực hiện các biện pháp sau để tăng số người tham gia bảo hiểm y tế.
-Phân công cán bộ thôn gồm: Thôn trưởng và trưởng các đoàn thể thôn đến từng hộ gia đình cập nhật số người đã và chưa tham gia bảo hiểm y tế. Cùng với đó vận động những người chưa tham gia.Đối với những hộ mà cả gia đình chưa tham gia thì cán bộ giải thích rõ tham gia cả hộ sẽ được giảm trừ phí mua bảo hiểmy tế. Cụ thể: với người thứ nhất nhất năm sẽ là 804.600đ, người thứ hai là: 563,220đ, người thứ ba là 482,760đ, người thứ tư là 402,300đ, từ người thứ năm trở đi mức đóng là 321,840đ (Theo mức lương cơ bản 1.490.000đ).
- Cùng với việc điều tra soát xét hộ nghèo, hộ cận nghèo tổ chức rà soát hộ có mức thu nhập trung bình theo Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động Thương binh và Xã hội về việc Đối với hộ có thu nhập trungbình sẽ được nhà nước hỗ trợ 50% số tiền mua bảo hiểm y tế. Cụ thể là sẽ được hỗ trợ 375.300đ/ thẻ bảo hiểm y tế.
- Phát triển lực lượng tư vấn viên nhằm tăng cường công tác tư vấn người dân tham gia bảo hiểm y tế. Năm 2016, trên địa bàn xã mới có 4 tư vấn viên. Đến nay có 11 tư vấn viên thường xuyên làm công tác tư vấn cho nhân dân.
- Tuyên truyền ở mỗi nhà sinh hoạt cộng đồng thôn treo 01 khẩu hiệu nội dung “ Toàn dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế”; mời bảo hiểm xã hội huyện về đối thoại với nhân dân về công tác bảo hiểm y tế tại 10 thôn.
Với các giải pháp trên, đến nay tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế xã Tân An đạt 85% góp phần hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới.

                                                                                                                      Nguyễn Văn Minh- UBND xã Tân An


Cơ quan: UBND xã Tân An
Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 832383
Email: tanan.dakpo@gialai.gov.vn
Fax: