Trang chủ > Tin tức > Nông thôn mới > Hội phụ nữ xã Tân An tích cực triển khai cuộc vận động “ xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”

Hội phụ nữ xã Tân An tích cực triển khai cuộc vận động “ xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”

Ngày đăng bài: 09/07/2019
Nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức của phụ nữ và năng lực, trách nhiệm của cán bộ Hội về xây dựng nông thôn mới và thực hiện các tiêu chí Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”
Hội LHPN xã tiếp tục thực hiện các phần việc trong 03/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (tiêu chí số 11, 15,17) góp phần thực hiện Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Hội chú trọng tiêu chí số 17 về môi trường: Xây dựng cảnh quang, môi trường xanh-sạch-đẹp gắn với Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tiếp tục xử lý rác thải và  nhân rộng 2 “đoạn đường phụ nữ tự quản”, hướng dẫn cho chị em phụ nữ  “phân loại và xử lý rác thải” tại nguồn và vận động chị em trồng mới 680m  mô hình “con đường hoa”.
đuong-hoa-2.jpg
Con đường hoa thuộc thôn Tân Sơn
Trong-hoa.jpg
                                                                                                                               
                                                                                                                                    Bùi Thị Hồng Thắm- HPN xã


Cơ quan: UBND xã Tân An
Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 832383
Email: tanan.dakpo@gialai.gov.vn
Fax: