Trang chủ > Tin tức > Hoạt động đơn vị > HĐND xã đã tổ chức kỳ họp thứ 9 để xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -

HĐND xã đã tổ chức kỳ họp thứ 9 để xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019 và quyết định phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Ngày đăng bài: 09/01/2020
Ngày 27/12/2019 , HĐND xã đã tổ chức kỳ họp thứ 9 để xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019 và quyết định phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, thảo luận một số vấn đề thuộc thẩm quyền HĐND xã. Về dự Kỳ họp tổ đại biểu HĐND huyện được bầu tại xã; Đồng chí Phan Tấn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch  HĐND xã đồng chủ tọa kỳ họp.
hinh-1.jpg
Kỳ họp lần này, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu và thảo luận vào nội dung báo cáo của UBND xã về tình hình kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020; báo cáo về tình hình tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước địa phương năm 2019, phương án phân bổ ngân sách năm 2020; nghe UBMTTQVN xã thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 và những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ xã đối với HĐND và UBND xã; báo cáo của thường trực HĐND và các Ban HĐND xã về tình hình, kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
hinh-2.jpg
Kỳ họp đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận tại hội trường và lãnh đạo UBND xã trả lời và làm rõ các ý kiến, kiến nghị được thảo luận tại kỳ họp. Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 5 dự thảo nghị quyết: Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2020; Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 từ nguồn vốn ngân sách xã; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân xã Tân An khóa III; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “việc thực hiện kiến nghị sau giám sát quản lý, sử dụng tiền khoán chi của Ban Công tác mặt trận các thôn trên địa bàn xã”
Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 9 HĐND xã Tân An khóa III đã thành công tốt đẹp.
 
                                                                                                                            VPTK. Nguyễn Thị Trúc Phương


Cơ quan: UBND xã Tân An
Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 832383
Email: tanan.dakpo@gialai.gov.vn
Fax: