Trang chủ > Tin tức > Hoạt động đơn vị > Đảng ủy xã đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã và cá nhân từng đồng chí ủ

Đảng ủy xã đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã và cá nhân từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

Ngày đăng bài: 09/01/2020
Thực hiện  Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/HU, ngày 04/9/2019 của Huyện uỷ Đak Pơ về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Ngày 25/12/2019, tại Hội trường xã Tân An, Đảng ủy xã đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xã và cá nhân từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy. Đồng chí Phan Tấn Thanh, HUV- Bí thư Đảng ủy, chủ trì hội nghị.
hinh-1.jpg
Về dự, chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đặng Thành Công - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; đồng chí Bùi Thị Thương – HUV, Trưởng Phòng Nội vụ huyện.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phan Tấn Thanh đã nêu mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội nghị; trình tự tiến hành kiểm điểm; mục đích, nội dung và yêu cầu cần đạt được cũng như trách nhiệm nêu gương của tập thể, cá nhân trong cấp ủy Đảng bộ và Ban giám đốc.
Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ do đồng chí Lê Kim Ngọc – Phó Bí thư Đảng ủy trình bày tại Hội nghị đã nêu bật những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ trên các lĩnh vực quán triệt, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị kết luận của Đảng các cấp; việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019.
Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm cao, góp ý dân chủ và đoàn kết, Hội nghị đã tập trung làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và phương hướng khắc phục trong thời gian tới của tập thể BCH Đảng bộ và cá nhân của từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ. Từ những khuyết điểm của tập thể gắn trách nhiệm cho từng cá nhân trên từng lĩnh vực được phân công phụ trách.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đặng Thành Công đã ghi nhận công tác triển khai chuẩn bị kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, các đồng chí tham kiểm điểm đã phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, nhận thức rõ ý nghĩa, trách nhiệm của tập thể, cá nhân thông qua báo cáo tự phê bình. Việc phê bình được diễn ra thẳng thắn, chân thành trên tinh thần xây dựng, kiểm điểm đạt yêu cầu đề ra.
 Sau 01 ngày làm việc nghiêm túc, thẳng thắn và trách nhiệm, Hội nghị đã được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đạt yêu cầu đề ra và đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định./.
                                                                                                                         VPTK. Nguyễn Thị Trúc Phương


Cơ quan: UBND xã Tân An
Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 832383
Email: tanan.dakpo@gialai.gov.vn
Fax: