Trang chủ > Giới thiệu > Thông tin liên hệ
Thông tin lãnh đạo
1. Thủ trưởng cơ quan: SĐT: 0935076900 (đ/c Lê Kim Ngọc chủ tịch UBND xã) thư điện tử: Ngoclk.dakpo@Gialai.gov.vn
Thông tin lãnh đạo cơ quan:
Bí thư đảng ủy: 
Nguyễn Hoàng Hiếu,
SĐT: 0913345179
Phó bí thư thường trực Đảng ủy:
Nguyễn Văn Minh, 
SĐT0934700060
Phó chủ tịch UBND xã phụ trách kinh tế đồng chí Phạm Thị Ngọc Loan: 0374872067; thư điện tử: Loanptn.dakpo@Gialai.gov.vn
Đồng chí Phạm Đông Phong: Phó chủ tịch UBND xã phụ trách lĩnh vực văn hóa xã hội: 0989785662; 
thư điện tử: Phongpd.dakpo@Gialai.gov.vn

Cơ quan: UBND xã Tân An
Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 832383
Email: tanan.dakpo@gialai.gov.vn
Fax: