Trang chủ > Giới thiệu > Thành tựu 2010-2015
THÀNH TỰU 2010 - 2015
* Về kinh tế
          Với điểm xuất phát với nền nông nghiệp chủ yếu, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, sản xuất chủ yếu tự cung, tự cấp. Từ khi có chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đời sống của người dân được nâng lên. tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng hằng năm theo đúng định hướng với cơ cấu nông nghiệp- lâm nghiệp chiếm 57%, công nghiệp- xây dựng chiếm 11%, thương mại dịch vụ 32%. Thu nhập bình quân đầu người từ 20 triệu đồng/người/năm năm 2011 tăng lên 24,1 triệu đồng/người/năm năm 2015, tăng 4,1 triệu đồng  so với năm 2011. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng chủ lực phù hợp với tình hình đất đai khí hậu thổ nhưỡng ở địa phương áp dụng và các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các loại giống cây con cho năng suất cao.
           Nhờ vậy năm 2015 tổng diện tích gieo trồng đạt 4.848 ha, tăng 2,82 lần so với năm 2011, năng suất các loại cây trồng đều tăng; sản lượng lương thực có hạt năm năm 2015 đạt 3840 tấn tăng gấp 1,02 lần so với năm 2011.
          Chăn nuôi thường xuyên tổ chức triển khai các dự án lai cải tạo đàn bò, để nâng cao sản phẩm thu hoạch từ chăn nuôi. Tính đến nay tổng số đàn bò 3110 con, trong đó đàn bò lai chiếm 93,08%, đàn heo 3800 con, đàn trâu 94 con, đàn gia cầm 16.792 con, số con đàn gia súc, gia cầm, hiện nay toàn xã có 01 mô hình chăn nuôi với diện tích 3,2 ha; chăn nuôi chủ yếu là gia cầm, gà, vịt…
          Nhìn chung trong các năm qua, được sự quan tâm của địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động đúng pháp luật, kinh doanh ổn định, tạo ra sản phẩm phong phú đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nhân dân với mức bán lẻ hàng hóa tăng 5 % so với năm 2011 cả về chất lượng cũng như sản lượng hàng hóa với tổng trị giá 684.563.000.000 đồng.
          Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện vào năm 2011, xã Tân An được chọn là một trong những xã điểm của tỉnh trong việc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu chung của Chương trình, Đảng bộ, chính quyền đã tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, sâu rộng trong nhân dân. Tổng nguồn vốn đầu tư được huy động thực hiện chương trình hơn 32 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước 10,679 tỷ đồng; vốn lồng ghép 16,177 tỷ đồng; vốn huy động đối ứng từ nhân dân 5,325 tỷ đồng). Tập trung hỗ trợ cho nông dân sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu như:  hỗ trợ phát triển sản xuất thông qua các mô hình như: khảo nghiệm các giống mía; giống lúa mới cho năng suất cao; triển khai mô hình lai tạo đàn bò thịt chất lượng cao; hỗ trợ bò sinh sản cho hộ nghèo; đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, lắp đặt trạm phát sóng, nâng cấp, sữa chữa các trường học... Qua hơn 03 năm triển khai thực hiện bộ mặt nông thôn đã có những bước chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Đến cuối năm 2013, xã Tân An đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
*  Về văn hóa
          Cơ sở giáo dục- đào tạo: Hiện nay xã có 5 trường học trong đó 02 trường Tiểu học, 02 trường Trung học cơ sở, 01 trường Mầm non. Chất lượng dạy và học ngày càng được chú trong với tỷ lệ học sinh lên lớp đạt trên 99,8%. Có 04 trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ I.
          Cơ sở ty tế: Xã có 01 trạm y tế với 8 nhân viên trong đó, 01 bác sĩ, 02 y sỹ, 01 dược sỹ, 04 y tá phục vụ khám chữa bệnh ban đầu cho người dân địa phương. Trong những năm gần đây cơ sở vật chất, trang thiết bị, trình độ chuyên môn của cán bộ ngày càng được nâng cao. Duy trì thường xuyên công tác tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi và tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ có thai đạt 100%. Trạm y tế được công nhận là chuẩn quốc gia.
 Các hoạt động thông tin tuyên truyền được triển khai sâu rộng đảm bảo phục vụ tốt các ngày lễ lớn của đất nước, trong năm đã tổ chức tuyên truyền bằng khẩu hiệu nhân các ngày lễ lớn. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh tại các khu dân cư, có 13/13 thôn văn hóa và hộ gia đình văn hóa chiếm 78,2%.
Tổ chức thực hiện tốt các chính sách, chế độ đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước; Công tác giảm nghèo được địa phương đặc biệt quan tâm, xác định là nhiệm vụ quan trọng và được đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã từng nhiệm kỳ và triển khai thực hiện năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo là 3,1%.
* Về công tác Quốc phòng - An ninh
          Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững. Tổ chức phát động thường xuyên phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và tấn công truy quét các loại tội phạm. Quản lý chặt chẽ đối tượng chính trị, hình sự, tù tha về và các đối tượng giáo dục tại cộng đồng. Làm tốt công tác phối hợp nâng cao vai trò, trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
          Quản lý tốt vũ khí trang bị, duy trì trực gác thường xuyên, xây dựng lực lượng dân quân đảm bảo yêu cầu, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Tổ chức tốt công tác huấn luyện dân quân và công tác giao quân đạt so với chỉ tiêu giao.

Cơ quan: UBND xã Tân An
Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 832383
Email: tanan.dakpo@gialai.gov.vn
Fax: