Trang chủ > Giới thiệu > Cơ cấu tổ chức
CƠ CẤU TỔ CHỨC
- Cơ cấu tổ chức khối Đảng, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể
Gồm có 01 Bí thư, 01 Phó bí thư và bộ phận chuyên môn 01 tổ chức Đảng, chức danh tuyên giáo do đồng chí Bí thư kiêm nhiệm.
Khối mặt trận và tổ chức đoàn thể: Gồm có 01 chủ tịch và 01 phó chủ tịch
- Cơ cấu HĐND xã gồm: 01 chủ tịch HĐND  và 01 phó chủ tịch HĐND.
- Cơ cấu UBND xã gồm: 01 chủ tịch, 02 phó chủ tịch, 12 công chức chuyên môn (02 công chức Văn phòng- Thống kê; 02 công chức Tư pháp- Hộ tịch; 02 công chức Địa chính- xây dựng; 02 công chức Tài chính- kế toán; 02 công chức Văn hóa- xã hội; 01 trưởng công an xã; 01 Chỉ huy trưởng quân sự)

Cơ quan: UBND xã Tân An
Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 832383
Email: tanan.dakpo@gialai.gov.vn
Fax: