Trang chủ > Dự án, hạng mục đầu tư
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 196/QĐ- UBND

Về việc giao kế hoạch đầu tư công ngân sách huyện năm 2021 ( đợt 1)

28/07/2021

12/5/2021

Quyết định 195a/QĐ-UBND

Về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 từ nguồn vốn ngân sách huyện

28/07/2021

12/5/2021

NGHỊ QUYẾT 15/NQ - HĐND

NQ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021- 2025 NGUỒN NGÂN SÁCH XÃ

15/07/2021

05/7/2021

Quyết định 50/2017/QĐ-TTg

50/2017/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, trang thiết bị

31/12/2017

01/01/2018 

Cơ quan: UBND xã Tân An
Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 832383
Email: tanan.dakpo@gialai.gov.vn
Fax: