Trang chủ > Thống kê, báo cáo > Về đất đai, dân số, lao động
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 98/BC-UBND

Báo cáo đào tạo cho lao động nông thôn trên địa bàn xã Tân An

02/06/2021

24/8/2020

Báo cáo 128/BC- UBND

Báo cáo công tác trẻ em năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

02/06/2021

06/11/2020 

Cơ quan: UBND xã Tân An
Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 832383
Email: tanan.dakpo@gialai.gov.vn
Fax: