Trang chủ > Thống kê, báo cáo > Kinh tế - Xã hội
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 69/BC- UBND

Báo cáo công tác thu gom rác thải trên địa bàn xã Tân An

16/06/2021

15/6/2021

Báo cáo 50/BC- UBND

Báo cáo kết quả tổ thủy lợi cơ sở

02/06/2021

28/5/2021

Báo cáo 31/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020

01/06/2021

18/3/2021

Báo cáo 35/BC-UBND

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 5 NĂM 2016-2020

01/06/2021

23/3/2021

Báo cáo 62/BC-UBND

BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2021

01/06/2021

01/6/2021

Báo cáo 55/BC-UBND

Báo cáo kết quả tuyên truyền tuần lễ guốc gia, phòng chống thiên tai năm 2021

31/05/2021

27/5/2021 

Cơ quan: UBND xã Tân An
Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 832383
Email: tanan.dakpo@gialai.gov.vn
Fax: