Trang chủ > Chỉ đạo, điều hành > Công văn triển khai phòng chống Covid 19
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 630/UBND

Về việc tuyên truyền đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR

29/07/2021

05/7/2021

Thông báo 20/TB-UBND

Thông báo đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch covid 19

29/07/2021

08/7/2021

Công văn 638/UBND

Triển khai các biện pháp câp bách phòng chống dịch

29/07/2021

15/7/2021

Công văn 664/UBND

Tiếp tục triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng chống dịch

29/07/2021

28/7/2021

Công văn 638/UBND

Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát, sàng lọc, giám sát y tế phòng dịch covid 19

29/07/2021

15/7/2021

Công văn 639/UBND

Về việc nắm số lượng công dân tỉnh Gia Lai đang công tác học tập, làm ăn tại TP Hồ Chí Minh

29/07/2021

15/7/2021

Công văn 643/UBND

Về việc kêu gọi hỗ trợ, tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh covid 19

29/07/2021

22/7/2021

Công văn 661/UBND

Triển khai thực hiện công văn số 1257/UBND ngày 23/7/2021 của UBND huyện Đak Pơ

29/07/2021

26/7/2021

Công văn 610/UBND

Về việc triển khai các biện pháp phòng trừ bọ đậu đen gây hại trên địa bàn xã Tân An

16/06/2021

14/6/2021

Công văn 606/UBND

Về việc triển khai các biện pháp phòng bệnh trắng lá mía

16/06/2021

14/6/2021

 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 


 

Cơ quan: UBND xã Tân An
Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 832383
Email: tanan.dakpo@gialai.gov.vn
Fax: