Trang chủ > Văn bản > Văn bản UBND
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 06/BC - UBND

Báo cáo tháng 1

26/01/2021

22/1/2021

Quyết định 09/QĐ- UBND

Quyết định thành lập Uỷ ban bầu cử

25/01/2021

25/1/2021

Quyết định 09/QĐ- UBND

Quyết định thành lập Uỷ ban bầu cử

25/01/2021

22/1/2021

Quyết định 07/QĐ- UBND

Quyết định Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính

22/01/2021

22/1/2021

Quyết định 08/ KH - UBND

Quyết định Ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính

22/01/2021

22/1/2021

Kế Hoạch KH - UBND

Kế hoạch Mục tiêu chất lượng năm 2021

22/01/2021

22/1/2021

Quyết định 06/QĐ- UBND

Quyết định Ban hành kế hoạch cải cách hành chính

22/01/2021

22/1/2021

Kế Hoạch 03/KH- UBND

Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021

21/01/2021

21/1/2021

Kế Hoạch 04/kh - ubnd

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA XÃ HỘI QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2021

21/01/2021

21/1/2021

Thông Báo 8/TB- UBND

Thông báo triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND xã Phú An

21/01/2021

21/1/2021

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 


 

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275