Trang chủ > Văn bản > Văn bản HĐND
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 09/BC-HĐND

BÁO CÁO - Tình hình hoạt động HĐND xã Phú An từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến ngày 15/8/2022 và PHNV trong thời gian tới

23/09/2022

23/09/2022

Báo cáo 09/BC-HĐND

BÁO CÁO - Tình hình hoạt động HĐND xã Phú An từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến ngày 15/8/2022 và PHNV trong thời gian tới

23/09/2022

23/09/2022

Nghị Quyết Số: 37/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT - 37- Ban hành quy trình phối hợp trong công tác chuẩn bị và tooe chức các kỳ họp cua HĐND xã , khóa IV ,nhệm kỳ 2021-2026

29/06/2022

29/6/2022

Nghị Quyết Số: 33/NQ-HĐND

Nghị quyết 33 - Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2022 và PHNV 6 tháng cuối năm 2022

29/06/2022

29/6/2022

Nghị Quyết Số: 34/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT 34 - PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN THU CHI ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021

29/06/2022

29/6/2022

Nghị Quyết Số: 35/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT 35- PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2021

29/06/2022

29/6/2022

Nghị Quyết Số: 36/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT 36- CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT HĐND XÃ NĂM 2023_

29/06/2022

29/6/2022

Nghị Quyết Số: 23/NQ-HĐND

nghị quyết kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2022

31/12/2021

21/12/2021

Nghị Quyết Số: 24/NQ-HĐND

nghị quyếtphê duyệt quyết toán năm 2022

31/12/2021

31/12/2021

Nghị Quyết Số: 25/NQ-HĐND

nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022

31/12/2021

31/12/2021

 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 


 

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275