Trang chủ > Văn bản > Văn bản HĐND
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 02/QĐ- UBBC

Quyết định thành lập TỔ THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

02/08/2021

8/2/2021

Quyết định 03/QĐ- UBBC

Quyết định thành lập Tổ giải quyết khiếu nại, tố cáo

02/08/2021

8/2/2021

Quyết định 05/QĐ- UBBC

Quyết định thành lập Tổ tổng hợp kết quả bầu cử

02/08/2021

8/2/2021

Thông Báo 55/TB- HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 13 HĐND xã Phú An

10/03/2021

31/12/2020

Thông Báo 54/TB- HĐND

Thông báo lịch tiếp công dân thường xuyên quý I năm 2021

10/03/2021

31/12/2020

Kế Hoạch 01/KH- UBBC

Kế hoạch triển khai công tác Bầu cử

08/02/2021

8/2/2021

Quyết định 01/QĐ- UBBC

Quyết định phân công nhiệm vụ ủy viên, Uỷ ban bầu cử

08/02/2021

8/2/2021

Thông Báo 56/TB- HĐND

Thông báo cơ cấu thành phần, số lượng ứng cử Đại biểu HĐND xã

26/01/2021

26/1/2021

Báo cáo 45/BC- HĐND

Báo cáo TỔNG HỢP Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

25/01/2021

25/1/2021

Quyết định 13/QĐ- HĐND

Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ

15/01/2021

15/1/2021

 |<  < 1 - 2  >  >| 


 

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275