Trang chủ > Tin tức > Hoạt động đơn vị > Hội Nghị Ban CTMT nhiệm kỳ 2019 - 2021.

Hội Nghị Ban CTMT nhiệm kỳ 2019 - 2021.

Ngày đăng bài: 21/03/2021
Ngày 17/18/19-2021 Ban CTMT 5 khu dân cư trên địa bàn xã Phú An đã tổ chức Hội Nghị Ban CTMT nhiệm kỳ 2019 - 2021.
Hội Nghị đã tổng kết đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2019- 2021 đồng thời thảo luận đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ 2021-2024.
160335246_457298469048592_4287289150403226995_n.jpgPhát biểu tại Hội Nghị TTMTTQ xã đã ghi nhận kết quả đạt được của Ban CTMT nhiệm kỳ qua. Đồng thời mong muốn BCTMT tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là phối hợp thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
161377801_457298529048586_7569226232713933491_n.jpgChăm lo cho người nghèo, gia đình khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn. Chú trọng việc đăng ký và bình xét gia đình văn hoá, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường và phát huy dân chủ cơ sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền.
162526529_457298462381926_2051022097313834010_n-(1).jpgHội Nghị cũng đã củng cố kiện toàn nhân sự Ban CTMT nhiệm kỳ 2021-2024. Đại diện Ban CTMT đã hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các chương trình hành động mà Hội nghị đã đề ra, phấn đấu cùng với Cấp ủy và Ban thôn tích xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh.
162526529_457298462381926_2051022097313834010_n.jpg


Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275