Trang chủ > Thông báo > về việc treo cờ tổ quốc

về việc treo cờ tổ quốc

Ngày đăng bài: 08/04/2018
về việc treo cờ tổ quốc
từ ngày 2/9/2018 đến ngày 3/9/2018 treo cờ tổ quốc tại các hộ gia đình cơ quan đơn vị
 


Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275