Trang chủ > Thông báo > Thông báo về việc treo cờ tổ quốc

Thông báo về việc treo cờ tổ quốc

Ngày đăng bài: 13/08/2020
Thông báo về việc treo cờ tổ quốc chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh 2/9
Nhân dân trên địa bàn xã Phú An Treo cờ Tổ Quốc kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng 8 (19/8/1945/19/8/2020). Từ sáng ngày 19/8/2020 đến hết ngày 19/8/2020.
Nhân dân trên địa bàn xã Phú An Treo cờ Tổ Quốc kỷ niệm 75 năm ngày Quốc Khánh 2/9
(2/9/1945/2/9/2020). Từ sáng ngày 2/9/2020 đến hết ngày 2/9/2020.


Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275