Trang chủ > Thông báo > Thông báo về việc chuyển mục đích sử dụng đất

Thông báo về việc chuyển mục đích sử dụng đất

Ngày đăng bài: 17/09/2020
Thông báo về việc chuyển mục đích sử dụng đất, 
Thông báo về việc chuyển mục đích sử dụng đất, từ trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm sang đất nông nghiệp khác, đất phi nông nghiệp (đất ở, đất sản xuất kinh doanh, đất thương mại, dịch vụ...0 Cần nêu cụ thể từng vị trí đất và số tờ bản đồ, diện tích đất chuyển mục đích đất sử dụng các công trình dự án...
Thời gian thực hiện: từ ngày 17 tháng 9 đến hết ngày 20/11/2020. Nếu hộ gia đình, cá nhân nào không đăng ký sử dụng đất, hoặc đăng ký không đầy đủ nội dung thì xem như không có nhu cầu đăng ký sử dụng đất
Địa điểm đăng ký: UBND xã Phú An, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ ( Trực tiếp Công chức Địa chính - Xây dựng)


Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275