Trang chủ > Thông báo > Thông báo ứng phó Bão số 4 năm 2022

Thông báo ứng phó Bão số 4 năm 2022

Ngày đăng bài: 26/09/2022
Tải nội dung Thông báo tại đây


Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275