Trang chủ > Thông báo > Thông báo treo cờ tổ quốc

Thông báo treo cờ tổ quốc

Ngày đăng bài: 21/09/2020
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH GIA LAI LẦN THỨ XVI NHIỆM KỲ 2020 - 2025 
 
Tải thông báo tại đây: 620_2020_treo-cA¡A»A_-A_A_H-A_A_B-tA¡A»A_nh-signed-signed-(1).pdf


Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275