Trang chủ > Thông báo > THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND xã tại Hội nghị sơ kết đánh giá công tác 9 tháng đầu năm 2022 v

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND xã tại Hội nghị sơ kết đánh giá công tác 9 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2022

Ngày đăng bài: 21/09/2022
Tải nội dung thông báo tại đây


Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275