Trang chủ > Thông báo > THÔNG BÁO - HOÃN TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ - THÁNG 9

THÔNG BÁO - HOÃN TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ - THÁNG 9

Ngày đăng bài: 14/09/2022
Tải nội dung thông báo tại đây


Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275