Trang chủ > An toàn thông tin > 145/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/

Thông tư: 145/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP

Số hiệu: 145/2017/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 29/12/2027 Ngày hiệu lực: 14/02/2018
Tải về: Tình trạng: Đã biết
Nội dung văn bản:

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275