1022-(2).PNG

THĂM DÒ Ý KIẾN

How did you find this site? Làm thế nào bạn tìm thấy trang web này?
 
63%
 
34%
 
0%
 
1%

TRỢ GIÚP

 
 
Skype-icon1-(1).png

Sdt: 0269.3838.502
Email: @gialai.gov.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 1
Tổng lượt truy cập: 6
Số người on-line: 1

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ:
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275