Trang chủ > Giới thiệu > Thành tựu giai đoạn 2010 - 2015
ttgd.png
 
* Về kinh tế
          Với điểm xuất phát với nền nông nghiệp chủ yếu, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, sản xuất chủ yếu tự cung, tự cấp. Từ khi có chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đời sống của người dân được nâng lên. tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng hằng năm theo đúng định hướng với cơ cấu nông nghiệp- lâm nghiệp chiếm 75%, công nghiệp- xây dựng chiếm 10%, thương mại dịch vụ 15%. Thu nhập bình quân đầu người từ 7,32 triệu đồng/người/năm năm 2011 tăng lên 25,65 triệu đồng/người/năm năm 2015. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng chủ lực phù hợp với tình hình đất đai khí hậu thổ nhưỡng ở địa phương áp dụng và các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các loại giống cây con cho năng suất cao. Nhờ vậy năm 2015 tổng diện tích gieo trồng đạt 2.620,7ha, tăng 37,42% với năm 2011, năng suất các loại cây trồng đều tăng; sản lượng lương thực có hạt năm 2011 đạt 2358 tấn năm 2015 đạt 2.993,4 tấn tăng 26,94 % so với năm 2011.
Chăn nuôi thường xuyên tổ chức triển khai các dự án lai cải tạo đàn bò, để nâng cao sản phẩm thu hoạch từ chăn nuôi. Tính đến nay tổng số Tổng đàn trâu: 16 con; tổng đàn bò: 1942 con trong đó bò lai: 1845 con tỷ lệ 95%; tổng đàn heo: 3200 con; tổng đàn dê: 285 con; tổng đàn gia cầm: 5800 con.
          Nhìn chung trong các năm qua, được sự quan tâm của địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động đúng pháp luật, kinh doanh ổn định, tạo ra sản phẩm phong phú đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nhân dân. Hiện nay trên địa bàn xã có 290 tạp hóa, quán ăn lớn nhỏ .
          Hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng: Đường xã có tổng số 58,914 km; Đường thôn, xóm tổng số 49,414km; Đường trục chính nội đồng tổng số 30,73 km. Hiện tại toàn bộ đường trong toàn xã đều được làm bê tông hóa thuận lợi cho nhân dân đi lại và  trao đổi hàng hóa, giao lưu văn hóa- xã hội giữa các thôn và các xã lân cận.
          Qua thực hiện tổ chức và triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về “ xây dựng nông thôn mới”, đến nay địa phương đã được công nhận xã đạt chuẩn nông mới năm 2015.
          *  Về văn hóa
          Cơ sở giáo dục- đào tạo: Hiện nay xã có 3 trường học trong đó 01 trường Tiểu học, 01 trường Trung học cơ sở, 01 trường Mẫu giáo. Số học sinh các trường năm học 2011-2012 là 892 học sinh, đầu năm học 2015-2016 với 842 học sinh. Chất lượng dạy và học ngày càng được chú trong với tỷ lệ học sinh lên lớp đạt trên 99,6%: hiện nay 03 trường được công nhận là trường chuẩn quốc gia mức 1.
Cơ sở ty tế: Xã có 01 trạm y tế ở trung tâm xã, kết cấu nhà cấp IV. Trang thiết bị khám chữa bệnh bước đầu cho nhân dân cơ bản  đã đáp ứng yêu cầu.  Nhân lực trạm y tế xã: tổng số có 05 người (01 y sỹ, 02 nữ hộ sinh, 02 điều dưỡng). Có 6/6 thôn, làng đều có cán bộ y tế thôn. Đồng thời, Trạm y tế xã đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí cũ (năm được công nhận: năm 2010 theo Quyết định số: 29/QĐ-UBND ngày 15/01/2010 của UBND tỉnh Gia Lai).  
Các hoạt động thông tin tuyên truyền được triển khai sâu rộng đảm bảo phục vụ tốt các ngày lễ lớn của đất nước, thường xuyên tổ chức tuyên truyền bằng khẩu hiệu nhân các ngày lễ lớn. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tiếp tục được đẩy mạnh tại các khu dân cư, đến nay có 05/06 thôn văn hóa, 04 cơ quan văn hóa và 779 hộ gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ 78,60 %.
Tổ chức thực hiện tốt các chính sách, chế độ đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước; Công tác giảm nghèo được địa phương đặc biệt quan tâm, xác định là nhiệm vụ quan trọng và được đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã từng nhiệm kỳ và triển khai thực hiện năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo là 6,55%.
          *. Về công tác Quốc phòng - An ninh
          Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững. Tổ chức phát động thường xuyên phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và tấn công truy quét các loại tội phạm. Quản lý chặt chẽ đối tượng chính trị, hình sự, tù tha về và các đối tượng giáo dục tại cộng đồng. Làm tốt công tác phối hợp nâng cao vai trò, trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
          Quản lý tốt vũ khí trang bị, duy trì trực gác thường xuyên, xây dựng lực lượng dân quân đảm bảo yêu cầu, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Tổ chức tốt công tác huấn luyện dân quân và công tác giao quân đạt so với chỉ tiêu giao.

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275