Trang chủ > Tin tức > Nông thôn mới
Đak Pơ huy động nguồn lực xây dựng làng nông thôn mới
Đak Pơ huy động nguồn lực xây dựng làng nông thôn mới
Thực hiện Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV, huyện Đak Pơ tập trung nguồn lực để xây dựng nông thôn mới (NTM) tại các làng: Đê Chơ Gang (xã Phú An), Bung Bang Hven (xã Yang Bắc), Groi (xã Ya Hội) và Kuk Kôn (xã An Thành).
 


Lễ khánh thành lớp học Trường mẫu giáo Tuổi thơ
Lễ khánh thành lớp học Trường mẫu giáo Tuổi thơ
Ngày 20/7/2019 Tại điểm điểm trường Mẫu giáo Tuổi Thơ thôn Hiệp Phú xã Cư An tổ chức lễ khánh thành lớp học COSON do nhà tài trợ hỗ trợ 150.000.000 triệu đồng để đầu tư mở rộng, xây mới phòng học cho trẻ tại điểm trường Mẫu giáo Tuổi Thơ thôn Hiệp Phú.

Hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả tại núi Đá Lửa
Hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả tại núi Đá Lửa

Hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả tại núi Đá Lửa

Cơ quan: xã Cư An Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: thôn Hiệp An huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275