Trang chủ > Giới thiệu > Quá trình hình thành và Phát triển
quatrinhhinhthanhphattrien.png
 
Cư An là xã miền núi nằm về phía Đông của huyện Đak Pơ, được thành lập trước năm 1955. Từ năm 1975 trở về trước gọi là xã Tân Cư, sau năm 1975 đất nước giải phóng được đặt tên là xã Cư An. Xã Cư An có vị trí địa lý như sau: Đông giáp: xã thành An, phường An Bình - thị xã An Khê; Tây giáp: thị trấn Đak Pơ - huyện Đak Pơ; Nam giáp: xã Tân An - huyện Đak Pơ; Bắc giáp: xã Kong Lơng Khơng – huyện KBang.
Diện tích đất tự nhiên của xã là 3.690,77ha, trong đó đất nông nghiệp 3.379,4 ha, đất phi nông nghiệp 271,38ha, đất lâm nghiệp 612,72 ha, đất chuyên dùng 133,32ha, đất chưa sử dụng 39,99ha. Toàn xã có 1.726 hộ, 7.235 khẩu; trong đó dân tộc thiểu số 18 hộ với 45 nhân khẩu; có 220 hộ với 935 nhân khẩu theo công giáo; có 91 hộ với 334 nhân khẩu theo phật giáo; có 06 hộ với 28 nhân khẩu theo cao đài. Tình hình dân cư sống rãi rác trên địa bàn, nhưng nhân dân số chủ yếu dọc theo quốc lộ 19. Kinh tế nhân dân chủ yếu sống bằng nghề sản xuất kinh doanh dịch vụ và sản xuất nông nghiệp.
Xã có 6 thôn, 9 Chi bộ trực thuộc (6 Chi bộ thôn, 2 Chi bộ trường học, 01 Chi bộ Quân sự). Hệ thống chính trị xã tới thôn được tổ chức chặt chẽ và hoạt động có hiệu quả. Mỗi Ban thôn gồm có Ban công tác Mặt trận, chi hội Phụ nữ, chi hội Cựu Chiến binh, chi hội Nông dân, chi hội Người cao tuổi và chi đoàn Thanh niên.
Nhờ có truyền thống đoàn kết quyết tâm của nhân dân, sự lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt, kiên quyết và đúng hướng của Đảng ủy, chính quyền và sự giúp đỡ của các phòng ban ở huyện đã mang lại hiệu quả đáng khích lệ. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, văn hóa xã hội có bước phát triển, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, quốc phòng an ninh đảm bảo.
           vd.jpg

Cơ quan: xã Cư An Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: thôn Hiệp An huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275