CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thống kê, báo cáo > Báo cáo vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường năm


Cơ quan: xã Cư An Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: thôn Hiệp An huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275