CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thống kê, báo cáo > Báo cáo an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường hàng quý
báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2021
báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2021
BÁO CÁO
Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2021
và phương hướng nhiệm vụ công tác cuối năm 2021Cơ quan: xã Cư An Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: thôn Hiệp An huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275