CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Chỉ đạo điều hành > Lịch công tác

lịch công tác từ ngày 18/01 đến ngày 23/01/2021Cơ quan: xã Cư An Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: thôn Hiệp An huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275