Trang chủ > BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
Đặt niềm tin vào các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII
Đặt niềm tin vào các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII

Đặt niềm tin vào các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII

Ngày 10-5, các ứng cử viên HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tiếp xúc cử tri ở một số địa phương trong tỉnh nhằm vận động bầu cử. Đây là dịp để cử tri đánh giá thực chất năng lực, trình độ của ứng cử viên, qua đó quyết định lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, khả năng tham gia HĐND tỉnh.

HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ TÍN NHIỆM CỦA CỬ TRI NƠI CƯ TRÚ ĐỐI...
HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ TÍN NHIỆM CỦA CỬ TRI NƠI CƯ TRÚ ĐỐI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026.
HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ TÍN NHIỆM CỦA CỬ TRI NƠI CƯ TRÚ ĐỐI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026.

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG ĐƯỢC TÍN NHIỆM BẦU LÀM TỔNG BÍ THƯ
ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG ĐƯỢC TÍN NHIỆM BẦU LÀM TỔNG BÍ THƯ

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG ĐƯỢC TÍN NHIỆM BẦU LÀM TỔNG BÍ THƯBÍ THƯ TỈNH ỦY GIA LAI HỒ VĂN NIÊN ĐƯỢC BẦU LÀ ỦY VIÊN CHÍNH THỨC B...
BÍ THƯ TỈNH ỦY GIA LAI HỒ VĂN NIÊN ĐƯỢC BẦU LÀ ỦY VIÊN CHÍNH THỨC BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

BÍ THƯ TỈNH ỦY GIA LAI HỒ VĂN NIÊN ĐƯỢC BẦU LÀ ỦY VIÊN CHÍNH THỨC BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIIIMột số quy định của pháp luật mà cử tri cần biết về bầu cử đại biểu...
Một số quy định của pháp luật mà cử tri cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Một số quy định của pháp luật mà cử tri cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026Hỏi – đáp về bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ ...
Hỏi – đáp về bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hỏi – đáp về bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Cơ quan: xã Cư An Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: thôn Hiệp An huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275