CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Lao động - thương binh và xã hội > UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

Ngày đăng bài: 18/10/2016
Sáng ngày 18/10/2016, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 4 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đồng chí Võ Ngọc Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự tại đầu cầu UBND huyện có đồng chí Lê Thị Thanh Mai – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện; đại diện Thường trực UBMTTQ huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. 

Trong 4 năm qua, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo; chú trọng tổ chức đối thoại, hòa giải trong giải quyết đơn, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định.
 Toàn tỉnh tiếp nhận 2.849 đơn khiếu nại trong đó 1.771 đơn (vụ) thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp;  Đã giải quyết 1.745 đơn (chiếm 98,5%); Số đơn đang giải quyết 26 đơn (chiếm 1,5%). Qua giải quyết khiếu nại đã thu hồi cho Nhà nước 36.200 m2 đất, trả lại cho người dân 540 m2 đất, đền bù cho người dân số tiền 78.370.833 đồng. Tiếp nhận 1.156  đơn tố cáo trong đó đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp: 458 đơn (vụ). Đã giải quyết 445 đơn (chiếm 97%). Số đơn đang giải quyết 13 đơn (chiếm 3%). Qua giải quyết tố cáo đã thu hồi vào ngân sách nhà nước và hoàn trả lại cho công dân số tiền: 154.009.500 đồng; xử phạt hành chính 01 đơn vị với số tiền 15.000.000 đồng; xử lý trách nhiệm 13 công chức, viên chức. Nội dung đơn chủ yếu vào các lĩnh vực đất đai, nhà ở, quản lý nhà nước về kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức khi giải quyết công việc của công dân.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: Việc xử lý, phân loại đơn thư, xác định thẩm quyền tại một số đơn vị chưa chính xác, giải quyết chậm, không đúng trình tự, thủ tục, hình thức; một số vụ việc tố cáo giải quyết chậm, để công dân tố cáo nhiều lần, vượt cấp; một số vụ việc giải quyết chưa đúng bản chất; việc tổ chức công khai các kết luận  và các quyết định xử lý về tố cáo ở địa phương còn chậm và hạn chế.
Thảo luận tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được và nguyên nhân hạn chế, tồn tại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân, những tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao trách nhiệm của cán bộ, các cấp, các ngành chức năng trong giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho công dân.
Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền và các ngành cần phải tăng cường phối hợp và nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách nhất quán, triệt để công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời hạn; tăng cường công tác tuyên truyền của MTTQ và các tổ chức, đoàn thể, các đoàn luật sư; tăng cường công tác thanh tra để chấn chỉnh thái độ của cán bộ làm công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiếp dân; tăng cường quản lý nhà nước về quản lý đất đai, giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân. Thanh tra tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu để hoàn thiện các văn bản. Các ngành và địa phương tăng cường hơn nữa trách nhiệm, coi đó là tiêu chí đánh giá phân loại hàng năm.
Ánh Thy - Văn phòng HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275