CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Lao động - thương binh và xã hội > UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết CTMTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-20

UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết CTMTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015

Ngày đăng bài: 12/01/2016
Sáng ngày 12/01/2016, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015. Đ/c Kpă Thuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh, chủ trì hội nghị. 

IMG_0001.JPG

Theo kết quả báo cáo: Qua 05 năm triển khai thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương về sử dụng nguồn vốn các CTMTQG giảm nghèo được nâng lên rõ rệt; việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo về tín dụng, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, nhà ở, các dịch vụ trợ giúp pháp lý và các chính sách an sinh xã hội khác được triển khai thực hiện tốt, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đặc biệt là người nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận, thụ hưởng các chính sách giảm nghèo của Nhà nước. Nhờ đó, đời sống và thu nhập của người dân nghèo từng bước được cải thiện và ổn định hơn, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã giảm từ 23,73% năm 2011 xuống còn 13,96% năm 2014, ước đến cuối năm 2015 giảm còn 11,76%, tương ứng với 37.556 hộ nghèo (theo tiêu chí giai đoạn 2011-2015)... Bên cạnh đó, việc triển khai các CTMTQG giảm nghèo bền vững vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nguy cơ tái nghèo còn cao; nguồn lực để thực hiện các mục tiêu giảm nghèo và việc huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư cho công tác giảm nghèo còn hạn chế, người nghèo vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước; công tác phối, kết hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chưa chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên và còn hạn chế…
 Phát biểu kết luận, đ/c Kpă Thuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh trong giai đoạn 2011-2015, đồng thời nhấn mạnh: Với những mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra trong thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, đ/c yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung nguồn lực triển khai các chính sách giảm nghèo với những nội dung cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế mỗi địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm thay đổi nhận thức của người dân về ý thức tự vươn lên phát triển sản xuất, thay đổi cuộc sống để thoát nghèo bền vững; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác giảm nghèo; tiếp tục bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xóa đói giảm nghèo; thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn vốn các CTMTQG với chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu khác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả thực hiện gắn với sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức thực hiện Chương trình giảm nghèo…
                             Lan Hương - Văn phòng HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275