CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Lao động - thương binh và xã hội > Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2016

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2016

Ngày đăng bài: 08/06/2016
Nhằm nâng cao chất lương hoạt động cho cán bộ công đoàn cơ sở, ngày 07/6/2016, Liên đoàn Lao động huyện Đak Pơ phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2016 cho các đồng chí là chủ tịch công đoàn cơ sở, uỷ viên UBKT công đoàn cơ sở các xã, thị trấn.

cong-doan1.jpg

Trong thời gian một ngày, các học viên đã được tiếp thu nội dung của các chuyên đề, như: thông tư hướng dẫn một số nội dung của nghị định số 04/2015/NĐCP ngày 09/01/2015 của Chính Phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; nghị quyết hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành tổng liên đoàn lao động Việt Nam khóa XI; quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn tỉnh Gia Lai …. Đây là những nội dung cơ bản nhằm trang bị cho các đồng chí cán bộ CĐCS phương pháp, kỹ năng tổ chức hoạt động công đoàn. Qua đó giúp các cán bộ CĐCS  có thêm những kiến thức về nghiệp vụ và phương pháp trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo hoạt động Công đoàn tại cơ sở, tiếp tục đưa phong trào hoạt động công đoàn  đáp ứng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong giai đoạn hiện nay.
                                                Tuyết Mai: Đài TT – TH Đak Pơ


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275