CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Lao động - thương binh và xã hội > Thống nhất việc chuyển tuyến khám chữa bệnh từ các cơ sở khám chữa bệnh thuộc tỉnh Gia Lai đến tỉnh

Thống nhất việc chuyển tuyến khám chữa bệnh từ các cơ sở khám chữa bệnh thuộc tỉnh Gia Lai đến tỉnh Bình Định

Ngày đăng bài: 22/06/2015
Ngày 22/5/2015, Sở Y tế tỉnh Gia Lai có Thông báo số 375/TB-SYT về việc chuyển tuyến khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh - bảo hiểm y tế. Theo thông báo: Ngày 18/5/2015 giữa sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai với sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định thống nhất như sau:

1. Người bệnh có thẻ BHYT được các cơ sở khám chữa bệnh BHYT thuộc tỉnh Gia Lai giới thiệu chuyển tuyến đến các cơ sở khám chữa bệnh thuộc tỉnh Bình Định để khám bệnh, chữa bệnh vì lý do chuyên môn thì người bệnh được hưởng các chế độ khám chữa bệnh BHYT theo các quy định hiện hành (như chuyển đúng tuyến) đối với các trường hợp cụ thể sau:
          a) Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai, Bệnh viện Quân y 211 được chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật đến các cơ sở khám chữa bệnh của tỉnh Bình Định:
          - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định;
          - Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh Bình Định;
          - Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa;
          - Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Quy Nhơn;
          - Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn (Bệnh viện hạng II).
          b) Bệnh viện Đa khoa khu vực An Khê; Trung tâm Y tế các huyện: Kbang, Kông Chro, Đak Pơ được chuyển tuyến trực tiếp đến các cơ sở khám chữa bệnh của tỉnh Bình Định:
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định;
- Bênh viện Đa khoa khu vực Phú Phong;
- Các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Định;
          - Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa;
          - Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng Quy Nhơn;
          - Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn (Bệnh viện hạng II);
          - Trung tâm Phòng chống Sốt rét và các bệnh nội tiết.
          2. Việc chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật thực hiện đúng theo quy định của Bộ Y tế về chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT.
          3. Việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT đối với các trường hợp chuyển tuyến được thực hiện theo hình thức thanh toán đa tuyến ngoại tỉnh thông qua Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định.
          4. Quy định này được áp dụng kể từ ngày 01/6/2015 và thay thế quy định được thống nhất giữa các bên vào ngày 25/5/2010.
Trọng Tín - Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275