CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Lao động - thương binh và xã hội > Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Lao động - Thương

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Lao động - Thương binh và xã hội năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016

Ngày đăng bài: 29/01/2016
Chiều ngày 29/01/2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác LĐ-TB&XH năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đ/c Nguyễn Đức Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dự và chỉ đạo Hội nghị; Đ/c Trần Thị Hoài Thanh - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, chủ trì; tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh, đại diện lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc Sở và 17 huyện, thị xã, thành phố.

IMG_0019.JPG

Năm 2015, công tác LĐ-TB&XH đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra như công tác giải quyết việc làm mới cho lao động đạt 100,69% KH, tăng 2,5% so với năm 2014; công tác tư vấn giới thiệu việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động được thực hiện tốt; công tác dạy nghề cho lao động nông thôn đạt 103,7% KH, từng bước giả quyết việc làm của từng địa phương, góp phần đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2015 giảm còn 11,67% (theo tiêu chí giai đoạn 2011-2015). Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người có công; công tác đảm bảo an sinh xã hội; chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; an toàn vệ sinh lao động từng bước được cải thiện; công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ được chú trọng; công tác cai nghiện ma túy được các cấp, các ngành quan tâm triển khai; công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định, công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện.. Tuy nhiên, công tác LĐ-TB&XH vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Triển khai tuyển sinh đào tạo nghề cho người khuyết tật đạt tỷ lệ thấp; công tác thống kê, quản lý các đối tượng xã hội, các cơ sở xã hội ở các địa phương chưa chặt chẽ; công tác bảo vệ trẻ em vẫn còn hạn chế, còn xảy ra tình trạng trẻ em bị xâm hại, ngược đãi, bị tai nạn thương tích; cán bộ, công chức ở cơ sở vẫn còn hạn chế về năng lực, chưa nắm chắc quy định về chế độ, chính sách người có công; một số địa phương chậm đôn đốc thu hồi số tiền đối tượng hưởng sai qua giải quyết đơn tố cáo nộp vào ngân sách nhà nước…
Phát biểu kết luận, đ/c Trần Thị Hoài Thanh - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của toàn ngành LĐ-TB&XH trong năm 2015, đồng thời nhấn mạnh: Với những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã đặt ra trong năm 2016, đ/c đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với người lao động, thường xuyên điều tra nắm bắt tình hình lao động, việc làm, tiền lương của người lao động trong các doanh nghiệp;  tăng cường các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm của hệ thống Trung tâm giới thiệu việc làm. Đối với công tác chăm sóc người có công, cần tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp tồn đọng về xác nhận, công nhận người có công, đặc biệt đối với liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ, người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị ảnh hưởng bởi chất độc hoá học. Song song đó, đẩy mạnh các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng... Đối với công tác giảm nghèo, cần tập trung chỉ đạo các địa phương rà soát đánh giá chính xác số hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới và cách tiếp cận nghèo đa chiều; cần nghiên cứu, triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo cho hộ nghèo, người nghèo…
                             Lan Hương - Văn phòng HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275