CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Lao động - thương binh và xã hội > Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra công tác giảm nghèo tại huyện Đak Pơ

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra công tác giảm nghèo tại huyện Đak Pơ

Ngày đăng bài: 22/10/2019
Sáng ngày 21/10/2019, tại phòng họp liên cơ quan huyện Đak Pơ, Đoàn công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình tại huyện Đak Pơ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thành Huế - Phó Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội làm trưởng Đoàn. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Trọng Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia huyện.
74475682_2457669927661443_8589891620852203520_n.jpg

Năm 2019, công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện được triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả, cụ thể: Từ nhiều nguồn vốn khác nhau, huyện đã giúp cho người nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo, đặc biệt là người nghèo là dân tộc thiểu số, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện rõ rệt; việc triển khai các chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo được các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các doanh chung tay góp sức…Tuy nhiên, công tác giảm nghèo vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: tốc độ giảm nghèo tuy đạt kết quả nhưng không bền vững, vẫn còn hộ tái nghèo; một số hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiếu số vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhà nước, chưa chủ động vươn lên thoát nghèo.
Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thành Huế - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND huyện trong thời gian đến cần chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung như: Có kế hoạch tập huấn, tuyên tuyền để nâng cao năng lực cho hộ dân trong việc thực hiện hợp phần phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế; tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi sau hỗ trợ các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nhất là sau hỗ trợ cây, con giống cho hộ dân; đánh giá, xác định mô hình giảm nghèo có hiệu quả trên địa bàn để nhân rộng; đánh giá thêm hiệu quả chính sách tín dụng; có giải pháp để tăng cường trong công tác xuất khẩu lao động; khẩn trương, tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, chính sách giảm nghèo trong năm 2019 nhằm đạt kế hoạch đề ra; tiến hành điều tra, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, quy định và báo cáo sơ bộ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.
Lan Hương - Văn phòng HĐND và UBND huyện
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275