CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Lao động - thương binh và xã hội > Họp Hội đồng xét duyệt xã, thị trấn phù hợp với trẻ em huyện

Họp Hội đồng xét duyệt xã, thị trấn phù hợp với trẻ em huyện

Ngày đăng bài: 26/11/2019
Chiều ngày 22/11/2019, Hội đồng xét duyệt xã, thị trấn phù hợp với trẻ em huyện đã tổ chức họp xét duyệt, thẩm định hồ sơ 08 xã, thị trấn đề nghị đạt tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2019. Đồng chí Nguyễn Trọng Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.
74475682_2457669927661443_8589891620852203520_n-(1).jpg

Tại buổi họp, đồng chí Trần Thị Phúc Ân, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện thông qua các văn bản quy định, hướng dẫn quy trình đánh giá, công nhận xã, thị trấn phù hợp trẻ em; hồ sơ xét duyệt; kết quả đánh giá, thẩm định tình hình thực hiện quy định, tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em của 08 xã, thị trấn năm 2019.
Qua đối chiếu với các tiêu chuẩn theo Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; Thông tư số 25/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/9/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; Công văn số 604/TE-PTTG ngày 20/9/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thu thập thông tin, đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, Hội đồng xét duyệt xã, thị trấn phù hợp với trẻ em huyện đã thống nhất đề nghị UBND huyện xem xét, công nhận 06 xã, thị trấn (gồm các xã: Hà Tam, An Thành, Cư An, Phú An, Yang Bắc, Ya Hội) đạt tiêu chuẩn xã phù hợp với trẻ em năm 2019.
Lan Hương - Văn phòng HĐND và UBND huyện
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275